Testa dig själv

I följande frågor som du kommer att ställa dig sätter du:

Vill jag?
Har jag?
Kan jag?

framför påståendet. När du är klar, tryck på "Visa resultat".

Mot vänster (1) stämmer inte påståendet och till höger (5) stämmer det bättre.
Ta god tid på dig när du svarar. Verkligen känn efter.

  1  2 3  4 5
- investera tid och pengar på mig själv
- ekonomi för att bli coachad
- ta ansvar för mitt liv och vart jag är på väg
- finna mina styrkor och förmågor
- hålla ett avtal med mig själv
- nå mina mål
- förändra eventuella beteenden som begränsar mig att nå målen
- förändringsbenägen
- insikt om min inställning till mig själv och andra
- insikt om mina hinder för att nå mina mål
- målmedveten
- bra på att fatta beslut
- ärlig mot mig själv
- hantera raka återkopplingar om hur jag uppfattas av andraDitt snittvärde ligger just nu på .


Får du ett snittvärde under 3

Tag kontakt en förutsättningslös kontakt med Mitt Beslut och upptäck vad en coach kan tillföra.

Får du ett snittvärde runt 3

Du vill nå förbättringar. Du kommer att få god behållning av att bli coachad.

Får du ett snittvärde mot nästan 5

I ett samarbete med en coach kommer du att se dina möjligheter och nå de mål du sätter.

 

Du tar besluten. Det är Ditt Beslut!

Lycka till!